Uslovi Korišćenja

ISPORUKA

Srbija:

Sve poručene proizvode šaljemo u roku od 24h, radnim danima, izuzev proizvoda koji se rade po narudžbini. Vreme isporuke proizvoda po narudžbini je do 10 dana. Dostavu vršimo posredstvom kurirske službe PostExpress na celoj teritoriji Srbije, standardnom uslugom “danas za sutra do 19h”.

Troškovi dostave za porudžbine na području Srbije je besplatna.

Bićete obavešteni e-mailom kada vaša porudžbina bude poslata. Dostava se vrši PostExpress uslugom u roku od 24h od otposlanja pošiljke.

Ako imate posebne zahteve vezane za uručenje pošiljke, molimo vas da ih napomenete prilikom poručivanja. Vera Leather će ove zahteve proslediti kurirskoj službi, ali ne može da garantuje da će ovi zahtevi biti ispunjeni.

Od trenutka preuzimanja pošiljke od strane kurirske službe, svu odgovornost preuzima služba koja vrši isporuku, i Vera Leather je oslobođen odgovornosti vezane za eventualna kašnjenja pošiljki, vreme isporuke pošiljki, i oštećenja pošiljki nastala u transportu. Molimo vas da sva pitanja i primedbe vezane za isporuku uputite direktno kurirskoj službi PostExpress.

Međunarodna dostava:

Vera Leather vrši dostavu izvan Srbije posredstvom poštanske službe za međunarodnu dostavu pošiljaka. Sve poručene proizvode šaljemo u roku od 3 radna dana, sem ako nije drugačije naznačeno. Isporuka se vrši u roku od 10 radnih dana od dana otposlanja pošiljke za teritoriju Evrope, ili 15-20 radnih dana za ostale delove sveta.

Vera Leather nije odgovoran za dažbine koje mogu nastati kao posledica carinskih propisa u zemlji destinacije. Molimo vas da proverite carinske propise u državi u kojoj primate pošiljku pre porudžbine.

Od trenutka preuzimanja pošiljke od strane kurirske službe, svu odgovornost preuzima služba koja vrši isporuku, i Vera Leather je oslobođen odgovornosti vezane za eventualna kašnjenja pošiljki, vreme isporuke pošiljki, i oštećenja pošiljki nastala u transportu.


REKLAMACIJE

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta Vera Leather .com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu Veraleather.com kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 24 meseca od dana kupovine.

Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo elektronskom poštom na sledeću adresu [email protected]

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

    – u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste

    – proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju

    – dostavi račun

    – dostavi potpisani nalog za ispravku.

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

 • ukoliko se poručeni artikal izrađuje po porudžbini, posebnim zahtevima kupca i po meri.

 • ukoliko je poručeni artikal personalizovan inicijalima, imenom ili sl.  po zelji kupca.

 • nije moguće menjati ukoliko je poručeni artikal nošen ili tretiran.
 •  propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
 •  nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
 •   kupio proizvod na rasprodaji;
 •   kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
 •   promenio odluku o izboru atrikla.

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

– zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

– vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;

– otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 8

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu će novac biti uplaćen na tekući račun. Kupac koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Vera Leather je u obavezi da povraćaj vrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedene načine i nije moguće poslati novac po kuriru u gotovini.

Član 9

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

POLISA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PODATAKA KUPACA I POSETILACA INTERNET PRODAVNICE Veraleather.com

Vera Leather , Čačanska 4, 18000Niš +381 605062010, [email protected], Matični broj: 65589419, Poreski broj (PIB) : 111681046 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci kao što su: ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Bez tih podataka nismo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu, kao ni da Vas informišemo o statusu porudžbine, ili o eventualnim problemima ili promenama u vezi sa porudžbinom.

Vera Leather se obezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Takođe vršimo prikupljanje informacija, analizu i obradu podataka o proizvodima koje naši posetioci pregledaju i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju.

Svim našim kupcima i posetiocima dajemo mogućnost odluke da li žele da se prijave, kao i da li žele da se kasnije odjave sa naše mailing liste (biltena).

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV

Vera Leather koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

Kreiranje korisničkih naloga

Obrada transakcija

Korisnička podrška

Komunikacija sa korisnicima

Ponude novih proizvoda i usluga.

KORISNICI PODATAKA

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti da ih prosleđujemo trećim licima, sem nadležnim državnim službama u slučaju zloupotrebe i kršenja zakona.

ZAŠTITA PODATAKA

Vera Leather štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Sistem privilegija i rola i SSL sertifikat.

Vera Leather čuva vaše podatke dok se ne zatraži brisanje.

Svi prikupljeni podaci o kupcima na našem sajtu se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Vera Leather odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

PRAVA GRAĐANA

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

Pristup vašim podacima o ličnosti;

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;

Brisanje vaših podataka o ličnosti;

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;

Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Vera Leather na sledeće načine:

Adresa: Čačanska 4, 18000Niš E-mail: [email protected]

Telefon: +381 605062010,

NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.

POLITIKA UPOTREBE „KOLAČIĆA“ (COOKIES)

Vera Leather  koristi „kolačiće“ (Cookies) prilikom Vaših poseta našoj web lokaciji kako bismo Vam pomogli da korišćenje našeg web sajta prilagodite Vašim potrebama i kako bi ste pretraživali sve što želite brže i efikasnije.

Pojedinačnom korisniku se na početku posete dodeli kolačić sesije za identifikaciju i praćenje potrošačke korpice.

Vera Leather može na korisnikov kompjuter spremiti i druge kolačiće, kao što su identifikacioni broj korisnika u šifriranom obliku (za prepoznavanje korisnika prilikom sledeće posete). Kolačići sesije se u memoriju servera pohranjuju samo za vreme trajanja posete i brišu se nakon jednog sata neaktivnosti, dok su trajni kolačići pohranjeni na kompjuteru korisnika 2 godine, nakon toga postanu neaktivni. Naši kolačići ne mogu da budu korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.

Sem toga, Vaši lični podaci se skladište tek po dobijanju vaše izričite saglasnosti ili ako je to apsolutno neophodno da biste mogli da koristite ponuđenu uslugu i pristupite joj.

Svaki korisnik u svakom trenutku može da izbriše kolačiće iz svog računara ili mobilnog uređaja, pokretanjem odgovarajuće opcije u Vašem Internet browser-u.

AUTORSKA PRAVA

Autorska i srodna prava se odnose na originalne umetničke ili korisne kreacija uma realizovane na materijalizovanom medijumu izražavanja.

Između ostalog, propisi o autorskom pravu daju isključivo ovlašćenje autoru da umnožava, stavlja u promet, daje u zakup primerke svog dela, kao i da svoje delo javno saopštava, u poziciji je da prisvaja ekonomsku korist od rezultata svog rada.

Prava industrijske svojine (patenti za pronalaske, korisni modeli, industrijski dizajn, žigovi, itd.) se odnose na realizovane kreacije uma u korisnom proizvodu, stavljanje komercijalnog simbola na korisni proizvod, ili sredstvo izražavanja.

Dopunski oblici zaštite – predviđeni su na osnovu zakona protiv nelojalne konkurencije, posebno odredbi koje se odnose na zaštitu neotkrivene informacije putem poslovne tajne, zaštitu protiv uzimanja neopravdane prednosti (npr. imitacija robe), ili prouzrokovanja zabune (npr. putem tzv. passing off-a), na tržištu u toku konkurencije.

 Molimo vas da ne kršite zakon i poštujete autorska prava ! Piratstvo i kradja je krivično delo! 

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Dragi kupci, obaveštavamo vas da se prema zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše internet prodavnice smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca koji se smatra potrošačem ( fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/ izjava o odustanku ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca, ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje. Po isteku 14 dana nakon što je kupac poslao obrazac, proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja, robu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

ZAMENA VELIČINA I ZAMENA ARTIKLA ZA DRUGI

Ukoliko ste nakon preuzimanja robe utvrdili da Vam veličina ne odgovara ili iz bilo kog drugog razloga želite da zamenite artikal za drugi, imate pravo na zamenu.

Ukoliko ste kupovinu robe izvršili putem internet prodavnice veraleather.com zamenu iste možete izvršiti isključivo na internet prodavnici Veraleather.com i to na sledeći način:

Pošaljite šifru i veličinu artikala za koji želite da izvršite zamenu na [email protected] ili nas kontaktirajte

na broj telefona +381 605062010 gde ćete dobiti detaljne instrukcije.

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko se izrađuje po porudžbini, posebnim zahtevima kupca i po meri.

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je personalizovan po zelji kupca.

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je nošen ili tretiran.

U slučaju zamene robe, Vera Leather snosi trošak prilikom prvog povrata. Odnosno, kupac snosi trošak transporta spornog artikla do magacina, dok je transport zamenjenog artikla od magacina do Vaše adrese trošak Vera Leather Za svaku sledeću zamenu kupac snosi kompletan trošak.

Rok za zamenu jeste 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Ovim tekstom definisana su opšta pravila korišćenja i kupovine na web sajtu www.veraleather.com 

Vera Leather zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i(li) važeće zakonske regulative. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja. Korišćenjem sajta, kupac je saglasan sa uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje kupovinom.

Sva naručena roba putem web prodavnice Prodavca obavezujuća je za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne može biti otkazana ili izmenjena bez prethodnog dogovora obe strane.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja robe preko web prodavnice Prodavca pratiti sledeće korake:

 1. Izbor artikla
 2. Izbor odgovarajuće varijacije (veličine, boje i sl.) artikla
 3. Izbor količine
 4. Prijava ili upisivanje ličnih podataka
 5. Pregled svih podataka, kontrola i prihvatanje porudžbine i Opštih uslova korišćenja i kupovine
 6. Zaključenje porudžbine
 7. Plaćanje putem izabranog metoda plaćanja
 8. Preuzimanje robe

Prodavac ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za uplatu, izabrani način plaćanja i dostave, kao i podatke o adresama koje je Kupac uneo za dostavu pordužbine.

Prodavac se obavezuje da će robu poslati Kupcu u roku od 3 radna dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem, tj. od dana prijema uplate u slučaju plaćanja na račun Prodavca, i metodom dostave koju je odabrao Kupac. U slučaju nemogućnosti otposlanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 3 radna dana, računajući od dana porudžbine.

Rok od 3 radna dana ne važi za robu koja se izrađuje po porudžbini, posebnim zahtevima kupca i po meri, već se taj rok produžava za naznačeno vreme potrebno za izradu takve robe.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručene robe od strane Kupca.

Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe (ime i prezime, puna adresa za dostavu, veličina, model i količina artikla). Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili email adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.

U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od ukupnog iznosa porudžbenice, smatraće se da kupoprodaja nije zaključena, a uplaćeni novac će biti vraćen Kupcu.

Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljene robe.

Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva se da se napravi zapisnik o reklamaciji.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Uslovima za reklamacije i povraćaj robe. 
Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Beogradu.

Vera Leather je odgovorn za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Vera Leather

Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati trećim licima.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Komercijalna banka ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Vera Leather